Priser

Priser gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024

 

   

u/moms

 

m/moms

         
Etablering/ny udstykning/grund   29.000,00 kr   36.250,00 kr
Tilslut./bolig, fra skel i nyudstyk.   10.000,00 kr   12.500,00 kr
Tilslutning i ældre områder       38.750,00 kr
Tilslutning af institutioner/erhverv       Iflg. udgifter
         
Faste priser pr. år:        
Fast bidrag  pr. mifølge BBR   3,45 kr.   4,32 kr.
Forsyningsafgift: almen boliger   1.456,00 kr.   1.820,00 kr.
Storforbruger beregnes individuelt        
Målerleje   650,00 kr.   812,50 kr.
         
Variable priser:        
Efter aflæst KwH forbrug på måler   0,74 kr.   0,93 kr.
Installation af ekstra måler   6.000,00 kr.   7.500,00 kr.
         
//