Varsling om prisstigning

11. juni 2020

Varsling om prisstigning

Det har desværre vist sig, at indkøbsprisen på varme fra Varmeplan Aarhus har været markant højere end den pris, som der oprindeligt er budgetteret med.

Der har i et stykke tid været en voldsom uro på energimarkedet, og særligt udviklingen på elprisen har haft en stor negativ indvirkning på varmeprisen.

Bestyrelsen har derfor valgt at ændre årets budgetpris fra kr 0,66 til kr 0,73 pr kWh incl. moms.

Prisen vil blive ændret pr 1/7 2020 og der vil derfor blive dannet nye budgetter for resten af året.

Der bliver ikke ændret på øvrige takster i takstbladet for 2020.

Denne prisstigning foretages for at begrænse et underskud i forbindelse med årsafslutningen mest muligt. Et underskud, hvis vi ikke handlede nu, skulle indregnes i varmeprisen næste år, og dermed yderligere belaste vores likviditet.

Vi er under varmeforsyningsloven og vi skal gå i 0 hvert år. Vi må ingen opsparing have.

I Århus produceres fjernvarme bl.a. sammen med el via halm og affald i Lisbjerg og træpiller på Studstrupværket, og salget af el på elmarkedet er med til at holde varmeprisen nede.

Men når det blæser meget, og elforbruget samtidig falder under corona-krisen, falder energimarkedets efterspørgsel på el. Så energiproducenterne får lavere indtægter på deres el-salg end forventet og derfor bliver prisen på varme hævet.

For den enkelte husstand vil budget prisstigningen i gennemsnit være på ca. 9% eller ca. kr 96,00 pr. måned for et "standard" hus