Priser

Priser gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022

 

   

u/moms

 

m/moms

         
Etablering/ny udstykning/grund   23.000,00 kr   28.750,00 kr
Tilslut./bolig, fra skel i nyudstyk.      8.000,00kr   10.000,00 kr
Tilslutning i ældre områder       Iflg. udgifter
Tilslutning af institutioner/erhverv       Iflg. udgifter
         
Faste priser pr. år:        
Fast bidrag  pr. mifølge BBR   3,00 kr.   3,75 kr.
Forsyningsafgift: almen boliger   1.456,00 kr.   1.820,00 kr.
Storforbruger beregnes individuelt        
Målerleje   600,00 kr.   750,00 kr.
         
Variable priser:        
Efter aflæst KwH forbrug på måler   0,50 kr.   0,63 kr.
Installation af ekstra måler   6.000,00 kr.   7.500,00 kr.