Priser

Priser gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2019

 

   

u/moms

 

m/moms

         
Tilslutning/nyudstykning   23.000,00 kr.   28.750,00 kr.
         
Faste priser pr. år:        
Fast bidrag  pr. mifølge BBR   3,00 kr.   3,75 kr.
Forsyningsafgift: almen boliger   1.456,00 kr.   1.820,00 kr.
Storforbruger beregnes individuelt        
Målerleje   600,00 kr.   750,00 kr.
         
Variable priser:        
Efter aflæst KwH forbrug på måler   0,52 kr.   0,65 kr.
Installation af ekstra måler   6.000,00 kr.   7.500,00 kr.